Череп людини будова анатомія

Череп людини будова анатомія

Череп (cranium) тільки частиною відноситься до опорно-руховому апарату. Він насамперед служить вмістилищем головного мозку і пов’язаних зостаннім органів почуттів, крім того, він оточує початкову частину травного і дихального трактів, що відкриваються назовні. Згідно цьому череп у всіх хребетних поділяється на дві частини: мозковий череп, neurocranium і вісцеральний череп, cranium viscerale.

У мозковому черепі розрізняють звід, calvaria, і підстава, basis.

До складу мозкового черепа у людини входять: непарні потилична, клиноподібна, лобова і решітчаста кістки і парні скронева ітім’яна кістки.

До складу вісцерального черепа входять парні — верхня щелепа, нижня носова раковина, піднебінна, вилична, носова, слізна кістки і непарні — сошник, нижня щелепа і під’язикова кістки.

озвиток черепа. Череп, як скелет голови, обумовлений в своєму розвитку названими вище органами тваринної і рослинної життя.Мозговий череп розвивається у зв’язку з головним мозком і органами почуттів. У тварин, які не мають головного мозку, немає і мозкового черепа. У хордових (ланцетник), у яких головний мозок знаходиться в зародковому стані, він оточений сполучнотканинною оболонкою(Перетинчастий череп).

З розвитком головного мозку у риб навколо останнього утворюється захисна коробка, яка у хрящових риб (акулових) набуває хрящову тканину (хрящової череп), а у костистих — кісткову (початок утворення кісткового черепа). З виходомтварин з води на сушу (земноводні) відбувається подальша заміна хрящової тканини кістковою, необхідної для захисту, опори та руху в умовах наземного існування. У решти класів хребетних сполучна і хрящова тканини майже повністю витісняютьсякісткової, і формується кістковий череп, що відрізняється більшою міцністю. озвиток окремих кісток черепа також визначається тими ж факторами. Цим пояснюється порівняно простий пристрій кісток склепіння черепа (наприклад, тім’яної) і вельми складну будову кістокпідстави, наприклад скроневої, що бере участь у всіх функціях черепа і є вмістилищем для органів слуху і гравітації.

У наземних тварин число кісток зменшується, але будова їх ускладнюється, бо ряд кісток представляє продукт зрощення ранішесамостійних кісткових утворень.

У ссавців мозковий череп і вісцеральний тісно зростаються між собою. У людини в зв’язку з найбільшим розвитком головного мозку і органів чуття neurocranium досягає значної величини і переважає надвісцеральним черепом.

Вісцеральний череп розвивається з матеріалу парних зябрових дуг, укладених в бічних стінках головного відділу первинної кишки. У нижчих хребетних, що живуть у воді, зяброві дуги залягають метамерно між зябровими щілинами, черезякі вода проходить до зябер, що є органами дихання водного типу. У I і II зябрових дугах виділяють дорсальную і вентральній частині. З дорсальной частини I дуги розвивається (частково) верхня щелепа, а вентральна частина I дуги приймає участь у розвитку нижньоїщелепи. Тому в першій дузі розрізняють processus maxillaris і processus mandibularis.

З виходом тварин з води на сушу поступово розвиваються легені, тобто органи дихання повітряного типу, а зябра втрачають своє значення. У зв’язку з цим зяброві кишені у наземних хребетнихі людини є лише в зародковому періоді, а матеріал зябрових дуг йде на побудову кісток обличчя.

Таким чином, рушійними силами еволюції скелета голови є перехід від водної життя до наземної (земноводні), пристосування до умов життя насуші (інші класи хребетних, особливо ссавці) і найвищий розвиток мозку і його знарядь — органів чуття, а також поява мови (людина). Відображаючи цю лінію еволюції, череп людини в онтогенезі проходить 3 стадії розвитку:

 1. соединительнотканную,
 2. хрящову і
 3. кісткову.

Перехід другій стадії в третю, тобто формування вторинних кісток на грунті хряща, триває протягом усього життя людини. Навіть у дорослої зберігаються залишки хрящової тканини міжкістками у вигляді їх хрящових з’єднань (синхондрози). Звід черепа, службовець тільки для захисту головного мозку, розвивається безпосередньо з перепончатого черепа, минаючи стадію хряща. Перехід сполучної тканини в кісткову тут також відбувається протягом всього життялюдини. Залишки неокостеневших сполучної тканини зберігаються між кістками черепа у вигляді джерелець у новонароджених і швів у дітей та дорослих.

Мозговий череп, який представляє продовження хребетного стовпа, розвивається з склеротомов головнихсомитов, які закладаються в числі 3-4 пар в потиличній області навколо переднього кінця chorda dorsalis. Мезенхіма склеротомов, оточуючи бульбашки головного мозку і розвиваються органи чуття, утворює хрящову капсулу, cranium primordiale (початковий), яка на відміну відхребетного стовпа залишається несегментірованной. Хорда проникає в череп до гіпофіза, hypophysis, внаслідок чого череп ділять по відношенню до хорди на хордальний і прехордальной частини. В прехордальной частини попереду гіпофіза закладається ще пара хрящів, або черепнихперекладин, trabeculae cranii, які перебувають у зв’язку з лежить попереду хрящової носової капсулою, яка демонструє орган нюху. З боків від хорди розташовуються хрящові пластинки parachordalia. Згодом trabeculae cranii зростаються з parachordalia в одну хрящову пластинку, a parachordalia — зхрящовими слуховими капсулами, перетворюватись зачатки органу слуху. Між носової і слуховий капсулами з кожного боку черепа виходить поглиблення для органу зору.

Відображаючи злиття в процесі еволюції в більші утворення, кістки основи черепавиникають з окремих кісткових утворень (раніше колишніх самостійними), які зливаються разом і утворюють змішані кістки. Перетворюються і хрящі зябрових дуг: верхня частина (першої зябрової або щелепної дуги) бере участь у формуванні верхньої щелепи. Навентральному хрящі тієї ж дуги утворюється нижня щелепа, яка приєднується до скроневої кістки за допомогою скронево-нижньощелепного суглоба. Інші частини хрящів зябрової дуги перетворюються в слухові кісточки: молоточок і ковадло.

Верхній відділі другу зябрової дуги (гиоїдной) йде на утворення третьої слуховий кісточки — стремена. Всі три слухові кісточки не мають відношення до кісток обличчя та поміщаються в барабанної порожнини, розвивається з першого зябрового кишені і складовою середнє вухо. Інша частина під’язикової дуги йде на побудову під’язикової кістки (малих рогів і частково тіла) і шилоподібний відростків скроневої кістки разом з lig. stylohyoideum.

Третя зяброва дуга дає інші частини тіла под’язчной кістки і її великі роги. З інших зябрових дуг відбуваються хрящі гортані, не мають відношення до скелету.

Таким чином, у людини кістки черепа за своїм розвитком можуть бути розділені на 3 групи.

 1. Кістки, що утворюють мозкову капсулу:
Читайте также:  Чистить зубы маслом чайного дерева отзывы

 • розвиваються на основі сполучної тканини — кістки зводу: тім’яні, лобова, верхня частина луски потиличної кістки, луска і барабанна частина скроневої кістки;
 • розвиваються на основі хряща — кістки підстави: клиноподібна (за винятком медіальної пластинки крилоподібного відростка), нижня частина луски, базилярна і латеральні частини потиличної кістки, кам’яниста частина скроневої кістки.
  1. Кістки, які розвиваються в зв’язку з носовою капсулою:

 • на основі сполучної тканини — слізна, носова, леміш;
 • на основі хряща — решітчаста і нижня носова раковина.
  1. Кістки, які розвиваються з зябрових дуг:

 • нерухомі — верхня щелепа, піднебінна кістка, вилична кістка;
 • рухливі — нижня щелепа, під’язикова кістка і слухові кісточки.

  Кістки, що розвинулися з мозкової капсули, становлять мозковий череп, а кістки інших двох відділів, за винятком гратчастої, утворюють кістки особи. У зв’язку з сильним розвитком мозку склепіння черепа, що підноситься над іншою частиною, у людини дуже опуклий і закруглений. Цим ознакою людський череп різко відрізняється від черепів не тільки нижчих ссавців, але і людиноподібних мавп, наочним доказом чого може служити місткість черепної порожнини. Обсяг її у людини близько 1500 см3 у людиноподібних мавп вона досягає лише 400-500 см3. У викопного мавполюдини (Pithecanthropus) місткість черепа дорівнює близько 900 см3.

  © При використанні даного матеріалу посилання на MedicLab обов’язкове

  Череп — скелет голови (картинка 4-7). Підрозділяється на мозковий та лицьовий (вісцеральний) череп. У мозковому черепі є порожнина, всередині якої знаходиться головний мозок.
  Лицевий череп являє собою остов особи, початкових відділів травної трубки і дихальних шляхів. Обидва відділи черепа складаються з окремих кісток, з’єднаних між собою нерухомо, за винятком нижньої щелепи, з’єднаної за допомогою суглоба рухомо з скроневими кістками.
  До мозкового черепа відносяться лобова, дві тім’яні, потилична, клиноподібна, дві скроневі і частково решітчаста кістки. У ньому виділяють дах, або склепіння і основи черепа. У складі зводу — плоскі кістки (тім’яні і лобова і луски потиличної та скроневих кісток) з зовнішньої і внутрішньої пластинками компактної речовини між якими розташована губчаста кісткова речовина (диплоэ). Кістки даху черепа з’єднані швами. У нижній частині мозкового черепа підставі черепа знаходиться великий (потиличний) отвір, що з’єднує порожнину черепа з хребетним каналом, і отвори для проходження судин і нервів. Бічними частинами основи черепа служать піраміди скроневих кісток, які містять відповідні відділи органу слуху і рівноваги. Розрізняють зовнішню і внутрішню поверхні основи черепа. Внутрішня поверхня ділиться на передню, середню і задню черепні ями, в яких розташовуються різні відділи головного мозку. Центральну частину середньої черепної ями займає турецьке сідло, в якому лежить гіпофіз (див.). На зовнішній поверхні основи черепа по сторонам від великого потиличного отвору знаходяться два виростки потиличної кістки, що беруть участь в утворенні атлантозатылочного суглоба.
  Лицевий череп становить передньо-нижній відділ черепа. Більшу частину його утворюють верхня і нижня щелепи (див.). Верхня щелепа є парною кісткою, всередині якої знаходиться воздухоносная верхньощелепна (гайморова) пазуха. Нижня щелепа з’єднана з скроневими кістками допомогою скронево-нижньощелепних суглобів. До лицьового черепу також відносяться скуловые, носові, слізні, піднебінні кістки, нижні носові раковини, сошник і частково решітчаста кістка. Вони утворюють стінки очниць (див.), носової порожнини (див. Ніс) і тверде небо (див.). В носову порожнину відкриваються повітроносні пазухи клиноподібної, лобової, верхньощелепних кісток і чарунки решітчастої кістки (див. Придаткові пазухи носа). На бічній поверхні черепа знаходяться скронева, підскронева і крило-піднебінна ямки; остання повідомляється з порожниною черепа, глазницей, носової та ротової порожнинами.

  До моменту народження процес окостеніння черепа ще не закінчується, і у новонароджених в місцях з’єднання кісток даху черепа зберігаються ділянки сполучної тканини — джерельця. Лицевий череп новонародженого порівняно з мозковим розвинений менше, ніж у дорослого. Старечий череп характеризується частковою редукцією лицьового черепа у зв’язку з випаданням зубів; кістки його більш тонкі і крихкі, в області мозкового черепа нерідко спостерігається заростання швів. Жіночий череп трохи менше за обсягом, горби і шорсткості на ньому виражені слабше, ніж на чоловічому. Навіть у осіб одного віку і статі череп варіює за формою, величиною і співвідношенню мозкового та лицевого відділів. Виділяють долихоцефалические (довгоголові), мезоцефалические (среднеголовые) і брахицефалические (короткоголовые) черепа в залежності від співвідношення довжини і ширини черепа (длиннотно-широтний індекс в антропометрії).

  Череп (cranium) — кістковий скелет голови. Череп (цветн. табл.) умовно поділяють на мозковий та лицьовий відділи, які складаються з кісток, з’єднаних між собою нерухомо за допомогою швів і синхондрозов, за винятком нижньої щелепи, з’єднаної за допомогою суглоба рухомо.
  Одним з основних відмінностей черепа дитини від черепа дорослої є співвідношення між величиною мозкового та лицевого відділів: в дитячому віці лицевий череп значно менше, ніж у дорослого, з віком лицьова частина черепа збільшується переважно у висоту. Особливістю черепа новонародженого є ділянки перетинчастого будови, що отримали назву тім’ячка; найбільш великий з них передній, або лобовий, заростає до 2 років життя дитини. Жіночий череп дещо менше чоловічого за розмірами; кістки тонше і місця прикріплення м’язів менш виражені. В мозковому відділі розрізняють дах, підстава та порожнину черепа, що містить головний мозок. До кісток мозкового відділу черепа відносять наступні непарні кістки — потиличну (os occipitale), лобову (os frontale), основну, або клиноподібну [os sphenoidale (в тілі останніх двох є пазухи)], решітчасту (os ethmoidale); парні — тім’яну (os parietale) і скроневу (os temporale). До кісток лицевого відділу відносять: непарні кістки — нижню щелепу (mandibula) сошник (vomer), під’язикову кістку (os hyoideum) і парні — верхньощелепну (maxilla), піднебінну (os palatinum), скуловую (os zygomaticum), нижню носову раковину (concha nasalis inf.), слізну (os lacrimale) і носову (os nasale). Дах черепа зовні гладка, її внутрішня поверхня має ряд борозен — слід прилеглих судин і венозних пазух твердої мозкової оболонки.
  Внутрішня основа черепа поділяється на передню, середню і задню черепні ями. Кордоном між передньою і середньою є малі крила (alae minores) клиноподібної кістки, між середньою і задньою — спинка турецького сідла (dorsum sellae) і верхній край кам’янистої частини (margo superior partis petrosae) скроневої кістки. Центральну частину передньої ями займають продірявлена пластинка (lamina cribrosa) і півнячий гребінь (crista galli) решітчастої кістки. По обидва боки пластинки лежать очноямкову частини (partes orbitales) лобової кістки, є дахом очниць. Середня черепна яма симетрично поділяється турецьким сідлом (sella turcica) на два поглиблення, дно кожного утворюють велике крило клиноподібної кістки (ala major), луска скроневої кістки (squama temporalis) і передня поверхня кам’янистої частини (facies anterior partis petrosae). По боках тіла клиноподібної кістки проходять борозни внутрішніх сонних артерій (sulcus caroticus). Назовні від борозен залягають три отвори — остистий, овальне і кругле (foramen spinosum, foramen ovale, foramen rotundum). Між великим і малим крилами утворюється верхня очноямкова щілина (fissura orbitalis sup.) і біля кореня малих крил — зоровий канал (canalis opticus), ведучий, як і щілину, в порожнину очниці. У центрі дна задній ями знаходиться потиличний отвір (foramen occipitale), у латерального краю якого залягає канал під’язикового нерва (canalis п. hypoglossi), а назовні від нього — яремний отвір (foramen jugulare); кзади від останнього залягає борозна S-подібної пазухи (sulcus sinus sigmoidei) — продовження борозни поперечної пазухи. По боках від потиличного отвори на зовнішній поверхні потиличної кістки розташовуються виростки (condyli occipitales), назовні від них виступають сосцевидні відростки (processus mastoidei), кпереди від останніх — шилоподібні відростки (processus styloidei). Між соскоподібного і шиловидним відростком знаходиться шилососкоподібний отвір (foramen stylomastoideum), що є зовнішнім отвором каналу лицьового нерва. Кзади від шилоподібного відростка розташовані яремний отвір і яма (foramen et fossa jugulares), а кпереди від неї зовнішній отвір сонного каналу (canalis carotis). В області вершин кам’янистих частин розташовані внутрішні отвори сонних каналів, кпереди від яких спрямовані донизу крилоподібні відростки клиноподібної кістки (processus pterygoidei). Внутрішні пластинки цих відростків обмежують задні отвори порожнини носа — хоани.
  Лицьовий відділ черепа являє собою кістковий кістяк початкових відділів травної і дихальної систем. Крім того, в ньому залягають периферичні відділи зорового, нюхового та смакового аналізаторів. З кісток лицевого відділу черепа найбільш великими є верхньощелепні кістки і нижня щелепа. Перші беруть участь в утворенні очниць (orbitae), носової порожнини (cavum nasi) і разом з нижньою щелепою — ротової порожнини (cavum oris). У тілі верхньощелепної кістки знаходиться верхньощелепна (гайморова) пазуха (sinus maxillaris), сполучена з середнім носовим ходом. Носові кістки і носові вирізки верхньощелепних кісток (incisurae nasales) обмежують грушоподібної отвір (apertura piriformis), що веде в порожнину носа; піднебінні відростки (processus palatini) разом з горизонтальними пластинками (laminae horizontals) піднебінних кісток утворюють тверде піднебіння (palatum durum, osseum). Альвеолярні відростки (processus alveolares) верхньої та нижньої щелеп містять зубні комірки (alveolae dentales). У старечому віці у зв’язку з випаданням зубів відбувається згладжування альвеолярних відростків, що веде до деякого зменшення розмірів лицевого відділу черепа.

  Читайте также:  Фототерапия лечение псориаза

  Posted by: admin in Кістково-м’язова система 07.02.2012 0 48502 Переглядів

  Череп являє собою скелет голови, складається з 23 кісток, які утворюють два відділи: мозковий і лицевий. Мозковий череп виконує захисну функцію, в його порожнині міститься го­ловний мозок. Кістки лицевого черепа утворюють ямки й порож­нини для органів слуху, зору, нюху, а також початкових відділів органів дихання і травлення.

  Мозковий череп має основу й склепіння. Кістки склепіння ма­ють особливу будову. Кожна кістка складається із зовнішньої та внутрішньої пластинок компактної речовини, між якими міститься губчаста речовина з комірками, заповненими червоним кістковим мозком. Внутрішня пластинка компактної речовини, яка прилягає безпосередньо до мозку, називається склоподібною. У разі травм черепа вона тріскається на дрібні шматочки й може ушкоджувати судини мозку.

  Мозковий череп. До складу мозкового черепа входить 8 кісток — 2 парні (2 тім’яні, 2 скроневі) та 4 непарні (лобова, решітчаста, клиноподібна й потилична).

  Тім’яна кістка парна, широка, має дві поверхні (зовнішню та внутрішню) та чотири краї. Верхніми зубча­стими краями обидві тім’яні кістки з’єднуються стріловим швом.

  Передні краї з’єднуються з лобовою кісткою вінцевим швом. Задні краї тім’яних кісток з’єднуються з потиличною кісткою, утворюю­чи лямбдоподібний шов. Бічні краї разом зі скроневими кістками утворюють лускоподібний шов. Тім’яна кістка має чотири кути: передньоверхній — лобовий; верхньозадній — потиличний, перед-ньонижній — клиноподібний і задньонижній — соскоподібний. Мозкова поверхня кістки має пальцеподібні втиснення й артері­альні борозни. Зовнішня поверхня тім’яної кістки опукла, має дугоподібну вискову лінію, до якої кріпиться жувальний м’яз. Посе­редині кістки є тім’яний горб: у немовлят він добре виражений, а у дорослих згладжений і являє собою незначне підвищення.

  Скронева кістка парна, розміщена в біч­ній частині черепа і є частиною його основи. Ця кістка скла­дається з трьох частин: барабанної, лускоподібної та кам’янистої.

  Барабанна частина розміщується в центрі кістки й охоплює знизу, спереду та ззаду слуховий зовнішній отвір, що веде в середнє вухо, розташоване в товщі кам’янистої частини.

  Лускоподібна частина частково утворює бічну поверхню скле­піння черепа, на її внутрішній поверхні є пальцеподібні втиснення і борозни — відбитки судин. Верхній край лускоподібної частини з’єднується з тім’яною кісткою, утворюючи лускоподібний шов, а переднім краєм лускоподібна частина з’єднується з великим кри­лом клиноподібної кістки. Від лускоподібної частини в горизон­тальному напрямку відходить виличний відросток, який, з’єдную­чись з виличною кісткою, утворює виличну дугу. Під виличним від­ростком міститься овальна нижньощелепна ямка для зчленування з суглобовим відростком нижньої шелепи. Перед суглобовою поверхнею лускоподібної частини міститься суглобовий горбок.

  Кам’яниста частина нагадує вид тригранної піраміди, верхівка якої спрямована досередини і вперед. Ця частина скроневої кістки має передню, задню й нижню поверхні. Усередині піраміди місти­ться середнє та внутрішнє вухо. На передній поверхні піраміди є втиснення вузла трійчастого нерва, а ззаду від нього — дугоподібне підвищення. На задній поверхні міститься внутрішній слуховий отвір, який веде у внутрішній слуховий хід, де пролягають лицевий та присінково-завитковий нерви.

  Читайте также:  Ингибиторы ферментов как лекарственные препараты

  На нижній поверхні кам’янистої частини знаходиться зовнішній отвір сонного каналу, де проходить сонна внутрішня артерія. Поряд із цим отвором на нижній поверхні піраміди є глибока яре­мна ямка, обмежена яремною вирізкою.

  Між частинами лускоподібною та кам’янистою знаходиться м’язо­во-трубний канал, що проходить в барабанну порожнину. В цьому каналі розміщена хрящова частина слухової труби, яка поєднує носоглотку з порожниною середнього вуха.

  Зовні кам’яниста частина має соскоподібний відросток, основою спрямований угору, верхівкою донизу. На внутрішній поверхні соскоподібного відростка є борозна сигмоподібної пазухи, яка про­довжується в борозну поперечної пазухи, що огинає яремний відросток потиличної кістки й доходить до яремного отвору чере­па. Всередині соскоподібного відростка, між перегородками губ­частої речовини, є численні соскоподібні печери, заповнені повіт­рям. Вони сполучаються з середнім вухом. У малих дітей печер зовсім немає, а з’являються вони з віком. У старечому віці печери збільшуються в розмірах за рахунок остеопорозу. Під соскоподібним відростком міститься шилоподібний відросток. Між соскоподібним і шилоподібним відростками є шилососковий отвір, крізь який із порожнини черепа виходить лицевий нерв.

  Лобова кістка непарна, в ній розрізня­ють носову частину, або тіло, дві очноямкові частини і луску.

  Носова частина розташована посередині лобової кістки, в ній є заповнена повітрям порожнина, яка поділяється перетинкою на дві частини. Ця порожнина з’єднується з середніми носовими ходами. Тому лобову кістку відносять до пневматичних кісток. Тіло лобової кістки на своєму нижньому краї має носові вирізки, які зчленову­ються з носовими кістками. Зовнішня поверхня носової частини міститься в заглибині між бічними поверхнями й лускою.

  Лобова луска займає передньоверхню частину черепа і з’єд­нується зубчастим швом із тім’яною кісткою. На бічних поверхнях луска має лобові бугри, які у різних людей виражені неоднаково Лід лобовими буграми є підвищення — надбрівні дуги, між якими лежить надперенісся.

  Очноямкові частини лобової кістки, розташовані під надбрівни­ми дугами, утворюють верхню частину орбіти. В бічному відділі стінки орбіти, біля основи виличного відростка, розміщена ямка слізної залози, а латеральніше від неї розташована блокова ямка, до неї кріпиться невеличкий хрящ, через який перекидається сухо­жилок блокоподібного м’яза. Між очноямковими частинами є гли­бока вирізка, яку заповнює решітчаста пластинка решітчастої кіст­ки.

  На внутрішній поверхні луски є пальцеподібні втиснення й під­вищення, а також лобовий гребінь, який, роздвоюючись догори, обмежує борозну стрілової пазухи.

  Потилична кістка непарна, складається з чотирьох частин: основної, двох бічних і потиличної луски.

  Основна частина, або схил потиличної кістки, лежить спереду великого потиличного отвору. Внутрішня поверхня схилу гладень­ка, а зовнішня — нерівна й посередині має глотковий горбок, до якого прикріплюється один із глоткових м’язів. Схил з’єднується плоским швом із тілом клиноподібної кістки. Ззаду потиличний отвір оточує потилична луска, яка має зубчастий край, зовнішню та внутрішню поверхні. Посередині зовнішньої поверхні луски розта­шована зовнішня потилична горбистість, яка продовжується донизу у вигляді гребеня. В обидва боки від потиличного гребеня відходять верхні та нижні вийні лінії, до яких прикріплюються потиличні м язи. На внутрішній, або мозковій, поверхні луски є хрестоподібне підвищення, по ходу якого пролягають борозни поперечної пазухи, а догори йде борозна верхньої сагітальної пазухи, що є від­тисненням венозних пазух твердої мозкової оболонки. Від хресто­подібного підвищення вниз до великого отвору йде внутрішній поти­личний гребінь. З боків потиличний отвір оточують бічні частини кіст­ки, на нижній поверхні яких є по суглобовому виростку, ними потилична кістка з’єднується з І шийним хребцем — атлантом. Над виростками розташовані під’язикові канали. По латеральному краю бічних частин є глибока яремна вирізка, обмежена яремним від­ростком. Яремна вирізка разом із яремною ямкою кам’янистої час­тини скроневої кістки обмежують яремний отвір.

  Решітчаста кістка непарна, належить ча­стково до кісток мозкового та лицевого черепа. Мозковою части ­ною кістки є решітчаста пластинка, яка займає горизонтальне положення між очноямковими частинами лобової кістки. Крізь її численні отвори проходять у порожнину черепа нюхові нерви. Вго­ру від пластинки спрямований півнячий гребінь, а вниз — перпендикулярна пластинка, що ділить у верхній частині носову порожнину на праву та ліву половини, тобто ця пластинка є верхньою части­ною перегородки носа. По боках перпендикулярної пластинки роз­ташовані решітчасті лабіринти, побудовані з невеликих решітчас­тих клітин, наповнених повітрям. Бічні стінки лабіринта оточені очноямковою пластинкою, яка утворює медіальну поверхню орбі­ти. Від медіальної поверхні решітчастих лабіринтів відходять плас­тинки, що утворюють верхню та середню носові раковини.

  Клиноподібна кістка непарна, займає Центральне положення серед кісток основи черепа. Вона скла­дається з тіла і трьох пар відростків, належить до повітроносних, пневматизованих. До тіла спереду приєднуються малі крила, збоку — великі, знизу — крилоподібні відростки. Тіло клиноподібної кіст­ки має порожнину — клиноподібну пазуху, заповнену повітрям, яке заходить крізь два отвори на передній поверхні тіла. Клиноподібна пазуха розділена на дві частини, якими вона сполучається з носо­вою порожниною. Верхня поверхня тіла має заглиблення — туре­цьке сідло, на дні якого є ямка, де залягає гіпофіз. Спереду ямки є горбок сідла, а позаду — виступ у вигляді пластинки, що має назву спинки турецького сідла. Від тіла трохи догори й латерально відхо­дять малі крила, які частково утворюють верхню стінку орбіт. Біля основи крил проходять зорові канали. З обох боків тіла відходять великі крила. В їхній основі розташовані круглі, овальні й остисті отвори, крізь які проходять гілки трійчастого нерва й середня арте­рія великого мозку. Передня поверхня великого крила утворює біч­ну стінку орбіти. Зовнішня вискова і підвискова стінки входять до складу вискової та підвискової заглибин черепа. Між великими й малими крилами є верхня очноямкова щілина, яка сполучає по­рожнину черепа з орбітою. Крізь неї проходять очна артерія й гіл­ки трійчастого нерва. Крилоподібний відросток складається з бічної та медіальної пластинок. Між ними є крилоподібна ямка. В основі крилоподібного відростка спереду назад проходить крилоподібний канал. Спереду крилоподібні відростки з’єднуються з тілом верх­ньої щелепи. До крилоподібних відростків прикріплюються жу­вальні м’язи.

 • Ссылка на основную публикацию
  Через сколько после операции варикоцеле можно спортом заниматься
  Время чтения: мин. Варикоцеле и спорт Hагрузки Название услуги Цена Первичная консультация уролога-андролога 3 190 руб. Первичная консультация уролога 2...
  Через сколько действует ибуклин юниор в таблетках
  Инструкция по применению Ибуклин используется в медицине в качестве обезболивающего и жаропонижающего средства на основе двух компонентов. Облегчает болевой синдром,...
  Через сколько действует ибуфен детский при температуре
  Действующее вещество: Содержание Состав и форма выпуска Фармакологическое действие Фармакокинетика Показания препарата Ибуфен Противопоказания Побочные действия Взаимодействие Способ применения и...
  Через сколько после операции можно поднимать тяжести
  Каждый человек знает, что после проведения любой операции, некоторое время нельзя поднимать тяжести, делать физические нагрузки. Срок запрета на подъем...
  Adblock detector